Krátkodobý finanční majetek a jeho účtování

1 Krátkodobý finanční majetek a jeho účtování2 Které CP patří do krátkodobého fin. majetku? Majetkové CP zakládající podíl na majetku vlastněné společ...
Author:  Bohumil Kašpar

8 downloads 378 Views 266KB Size

Recommend Documents