Majetek. Příloha č. 5 Dlouhodobý majetek

1 Majetek Specifikace neinvestičních výdajů: Oprava odstraňuje částečné fyzické opotřebení nebo poško...
Author:  Viktor Dvořák

274 downloads 1088 Views 870KB Size

Recommend Documents