Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

1 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Český účetní standard č. 710 byl uveřejněn ...
Author:  Vladimír Esterka

10 downloads 603 Views 725KB Size

Recommend Documents