2. Podnik a jeho majetek

1 2. Podnik a jeho majetek2 1. Podnik jako soubor zdrojů lidé+majetek 2. Majetek/aktiva podniku a jeho druhy 2.1. Dlouhodobý majetek pod...
Author:  Libuše Jarošová

7 downloads 357 Views 485KB Size