Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

1 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Český účetní standard č. 710 byl uveřejněn ...
Author:  Patrik Kraus

32 downloads 377 Views 976KB Size

Recommend Documents