3. Majetek a náklady podniku

1 3. Majetek a náklady podniku2 2.Majetek/aktiva podniku a jeho druhy: Majetková struktura podniku 2.1. Dlouhodobý majetek podniku 2.2. Oběžný majetek...
Author:  Miloš Havel

62 downloads 389 Views 546KB Size