Podnik a jeho funkce, segmentech. TASE ednáška. Prvky okolí podniku:

1 TASE 8. přednp ednáška Podnik a jeho funkce, sdružov ování podniků v tržním segmentech Základní pojmy - opakování Podnikání je vymezeno obchodním m ...
Author:  Jana Novotná

173 downloads 525 Views 94KB Size