1 Dlouhodobý majetek, technické zhodnocení a leasing

1 PŘÍKLADOVÁ ČÁST2 1 Dlouhodobý majetek, technické zhodnocení a leasing Pořízení, odpisování a vyřazení dlouhodobého majetku Příklad Náklady na přípra...
Author:  Vít Toman

215 downloads 682 Views 879KB Size