SAMENVATTING. het interim-bestuur van de A, gevestigd te X, verzoeker, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: mr. R. Mulder

1 DGO-geschil sociaal plan na sluiting scholen PO SAMENVATTING Het bevoegd gezag van drie islamitische scholen heeft besloten twee scholen per 1 augus...
Author:  Peter Beckers

1 downloads 53 Views 65KB Size

Recommend Documents