SAMENVATTING UITSPRAAK. het College van Bestuur van het ROC C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever

1 SAMENVATTING Geschil over toepassing reparatiebeleid onbevoegde docenten; BVE De werknemer heeft met goedvinden van de werkgever een geschil aan de ...
Author:  Martha Willemsen

4 downloads 75 Views 165KB Size

Recommend Documents