SAMENVATTING ADVIES. de Raad van bestuur van C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever

1 SAMENVATTING Bezwaar tegen indeling als Beheerder ICT 3 schaal 8 HBO Werknemer wenst indeling in niveau 1 of 2 van het profiel Beheerder ICT. Functi...
Author:  Brigitta de Croon

3 downloads 56 Views 155KB Size

Recommend Documents