SAMENVATTING. het College van Bestuur van het ROC C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever

1 SAMENVATTING Beroep tegen disciplinaire overplaatsing; De werkgever heeft werknemer bij wijze van disciplinaire maatregel overgeplaatst wegens plich...
Author:  Dina ter Linde

1 downloads 90 Views 159KB Size

Recommend Documents