het College van bestuur van het C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever

1 Samenvatting Commissie voor geschillen Geschil omtrent inschaling van de functie. De werknemer treedt in tijdelijke dienst van de werkgever en ontva...
Author:  Hugo Baert

1 downloads 146 Views 102KB Size

Recommend Documents