SAMENVATTING. het College van Bestuur van de D, gevestigd te E, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: mevrouw F

1 SAMENVATTING Beroep tegen ontslag primair wegens plichtsverzuim, subsidiair wegens ongeschiktheid voor de functie en meer subsidiair om andere reden...
Author:  Hilde Segers

1 downloads 75 Views 159KB Size

Recommend Documents