het College van Bestuur van C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever

1 Bezwaar tegen indeling in profiel Docent 11 HBO S AMENV ATTING Werknemer is docent met maximumschaal 12 doch is reeds vanaf 1993 werkzaam als eerst ...
Author:  Oscar Smit

6 downloads 124 Views 64KB Size

Recommend Documents