UITSPRAAK. het College van Bestuur van de C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever

1 SAMENVATTING In het Convenant Leerkracht hebben de VO-raad en de vakbonden voorbeeldmateriaal, ter inspiratie, opgenomen om te laten zien hoe de fun...
Author:  Eva Molenaar

2 downloads 73 Views 128KB Size

Recommend Documents