het College van Bestuur van C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever

1 S AMENV ATTING Bezwaar tegen indeling in profiel Docent 2 schaal 11 HBO Naast een aantal procedurele bezwaren stelt werknemer te voldoen aan de inde...
Author:  Tessa van Beek

0 downloads 134 Views 66KB Size

Recommend Documents