het College van Bestuur van C, gevestigd te B, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: mr. S.A. van Lammeren

1 SAMENVATTING Werkneemster is wegens plichtsverzuim ontslagen omdat zij weigerde in gesprek te gaan over de aard van haar problemen, over mediation, ...
Author:  Thijs Aalderink

3 downloads 92 Views 127KB Size

Recommend Documents