SAMENVATTING. het College van Bestuur van de Stichting C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever

1 SAMENVATTING Geschil over toepassing artikel H-60 De werknemer is op grond van artikel H-60 CAO BVE (herplaatsing in lagere functie vanwege disfunct...
Author:  Jeroen van Doorn

2 downloads 77 Views 139KB Size

Recommend Documents