SAMENVATTING. het bestuur van C, gevestigd te P, verweerder, hierna te noemen het bevoegd gezag gemachtigde: de heer mr. C.J

1 Geschil over verwijderingsbeslissing; PO SAMENVATTING Het bevoegd gezag besloot tot verwijdering van een 10-jarige leerling met het syndroom van Dow...
Author:  Heidi ter Linde

1 downloads 72 Views 176KB Size

Recommend Documents