Notulen algemene ledenvergadering, d.d. 7 april 2008

1 Notulen algemene ledenvergadering, d.d. 7 april 2008 Opening: Gerrit Timmer opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom. De opkomst is n...

5 downloads 71 Views 56KB Size