Vliv údrţby na trţní hodnotu nemovitosti

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu, podnikání a oceňování Vliv údrţby na trţní hodnotu nemovitosti Bakalářská práce Autor: Mic...

13 downloads 69 Views 3MB Size

Recommend Documents