přenosové parametry, RFC 2544, metody měření přenosových parametrů, webové aplikace, softwarové aplikace, utility, MOS

1 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ F...
Author:  Vítězslav Hruda

25 downloads 119 Views 3MB Size