TOELICHTINGSNOTA (gemeenteraadszitting dd. 22 februari 2009)

1 A V E L G E M TOELICHTINGSNOTA (gemeenteraadszitting dd. 22 februari 2009) Openbare zitting: 1.1./ Goedkeuring van de notulen van de zitting van 21 ...
Author:  Emma Jonker

6 downloads 201 Views 41KB Size