Struktura proteinů a funkce enzymů

1 Struktura proteinů a funkce enzymů RNDr. Tomáš Obšil, PhD. Katedra fyzikální a makromolekulární chemie Přírodovědecká fakulta UK v Praze 1. Struktur...
Author:  Tomáš Tábor

147 downloads 411 Views 368KB Size