Struktura a funkce biomakromolekul

1 Struktura a funkce biomakromolekul KBC/BPOL 1. Typy proteinových struktur Ivo Frébort2 Architektura proteinů Tvar - globulán&ia...
Author:  Sára Tomanová

199 downloads 418 Views 3MB Size