Rozbor hospodaření za rok 2013

1 Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom Schválil: Mgr...
Author:  Vendula Valentová

82 downloads 139 Views 2MB Size