NÁVRH ZMĚNY ORGANIZAČNÍ KULTURY VE VYBRANÉM PODNIKU CONCEPT FOR ORGANIZATIONAL CULTURE CHANGE IN A COMPANY

1 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAVFINANCÍ FACULTY OF ...
Author:  Arnošt Liška

52 downloads 1872 Views 607KB Size

Recommend Documents