Rozbor firemní kultury ve společnosti Kapsch Telematic Services s.r.o. Analysis of corporate culture in the company Kapsch Telematic Services s.r.o

1 2 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Masarykův ústav vyšších studií Katedra inžen&y...
Author:  Martin Kučera

1 downloads 114 Views 2MB Size