NÁVRH ZMĚN MOTIVAČNÍHO SYSTÉMU VE SPOLEČNOSTI EMOS SPOL. S R.O. CONCEPT FOR MOTIVATION SYSTÉM CHANGE IN THE EMOS LTD. COMPANY

1 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU A MARKETINGU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT ...

47 downloads 165 Views 2MB Size

Recommend Documents