NÁVRH ZMĚNY ORGANIZAČNÍ KULTURY VE SPOLEČNOSTI SILGOR, A.S. CONCEPT FOR ORGANIZATIONAL CULTURE CHANGE IN THE COMPANY SILGOR, A.S

1 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSI...
Author:  Vít Esterka

24 downloads 162 Views 10MB Size

Recommend Documents