NÁVRH ZMĚNY ORGANIZAČNÍ KULTURY VE SPOLEČNOSTI XYZ, A.S. CONCEPT FOR ORGANIZATIONAL CULTURE CHANGE AT XYZ, A.S

1 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BU...

3 downloads 176 Views 7MB Size

Recommend Documents