NÁVRH ZMĚNY ORGANIZAČNÍ KULTURY VE VÝROBNÍM PODNIKU CONCEPT FOR ORGANIZATIONAL CULTURE CHANGE IN A MANUFACTURING COMPANY

1 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSI...
Author:  Dana Vítková

2 downloads 1357 Views 1MB Size

Recommend Documents