Podniková kultura v konkrétním podniku. Corporate Culture in a Specific Company

1 2 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Masarykův ústav vyšších studií Podniková...
Author:  Kryštof Liška

0 downloads 120 Views 5MB Size

Recommend Documents