MULTIKULTURNÍ PROSTŘEDÍ A ORGANIZAČNÍ KULTURA VE VYBRANÉ SPOLEČNOSTI MULTICULTURAL ENVIRONMENT AND ORGANIZATIONAL CULTURE IN SELECTED COMPANY

...
Author:  Guest

10 downloads 194 Views 2MB Size

Recommend Documents