Motivace a osobní rozvoj ve vybraném podniku. A motivation and selfdevelopment in the selected company

1 12 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Masarykův ústav vyšších studií Katedra inžen&...
Author:  Dagmar Šmídová

7 downloads 437 Views 2MB Size

Recommend Documents