FORMY A METODY MOTIVACE VE STAVEBNÍM PODNIKU FORMS AND METHODS OF PERSONNEL MOTIVATION IN CONSTRUCTION COMPANY

1 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A Ř&...
Author:  Zdeňka Marková

87 downloads 287 Views 1MB Size

Recommend Documents