ŘÍZENÍ RIZIK VE STAVEBNÍM PODNIKU RISK MANAGEMENT INSIDE CONSTRUCTION COMPANY

1 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A Ř&...
Author:  Dominika Říhová

44 downloads 279 Views 2MB Size

Recommend Documents