NÁVRH SYSTÉMU ŘÍZENÍ FINANČNÍCH RIZIK VE SPOLEČNOSTI ABC, S.R.O. PROJECT OF FINANCIAL RISK MANAGEMENT SYSTEM IN COMPANY ABC, S.R.O

1 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSI...
Author:  Richard Beneš

30 downloads 89 Views 1MB Size