ŘÍZENÍ LIKVIDITY VE STAVEBNÍM PODNIKU LIQUIDITY MANAGEMENT IN THE CONSTRUCTION COMPANY

1 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A Ř&...
Author:  David Mašek

10 downloads 105 Views 1MB Size

Recommend Documents