ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Nákladový controlling ve zvoleném podniku. Cost controlling in a selected company

1 ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Nákladový controlling ve zvolen&e...
Author:  Rostislav Beneš

100 downloads 401 Views 3MB Size

Recommend Documents