NÁVRH ZMĚN KONCEPTU MOTIVAČNÍHO SYSTÉMU VE VYBRANÉM PODNIKU CONCEPT FOR MOTIVATIONAL SYSTEM CHANGE IN A COMPANY

1 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BU...
Author:  Antonie Veselá

19 downloads 189 Views 598KB Size

Recommend Documents