NÁVRH ZMĚNY KOMUNIKAČNÍCH PROSTŘEDKŮ A ZEFEKTIVNĚNÍ FIREMNÍ KOMUNIKACE PROPOSAL FOR EFFICIENT COMUNICATION CHANGE IN A COMPANY

1 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF...
Author:  Marcel Šimek

0 downloads 108 Views 784KB Size