NÁVRH METODIKY TRANSFORMACE ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PODNIKU V SOULADU S IFRS

1 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF...

1 downloads 176 Views 4MB Size