MOTIVACE VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

1 MOTIVACE VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH2 Navrhovaná struktura rigorózní práce Úvod 1. Vzdělávání dospělých: teoretická reflexe a současné požadavky 1.1 Vzd...

128 downloads 1057 Views 269KB Size