Motivace ve výchově a vyučování. Pedagogická diagnostika

1 Motivace ve výchově a vyučování. Pedagogická diagnostika.2 Motivace = souhrn hybných činitelů, který jedin...

108 downloads 590 Views 2MB Size