MOTIVACE A POSTOJE ZAMĚSTNANCŮ VE SPORTOVNÍ ORGANIZACI

1 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BU...
Author:  Martin Beránek

98 downloads 407 Views 2MB Size