MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

1 MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií Porovnání využití sociálních inovací organizacemi poskytujících soci...
Author:  Eva Vaňková

34 downloads 139 Views 724KB Size