1.1.1 Komunikácia a jej miesto v marketingu

1 1 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ, PREDPOKLADY A STAV MEDIÁLNEHO TRHU 1.1 Marketingové východiská pre existen...
Author:  Sabina Bílková

84 downloads 515 Views 233KB Size