1.1. De raad van bestuur bestuurt de stichting onder toezicht van de raad van toezicht

1 Reglement raad van bestuur Stichting Adelante Groep Volgens de statuten van Adelante Groep is de raad van bestuur belast met en eindverantwoordelijk...
Author:  Simona de Kooker

87 downloads 237 Views 189KB Size

Recommend Documents